• 1-دایناسور ورژن1

    محل انتشار: وب سایت انجمن اوریگامی آمریکا

    زمان انتشار: جولای-آگوست 2017

    شماره: 41

    جزعیات کاغذ: مثلث